IClusterEvent

public interface IClusterEvent

com.android.tradefed.cluster.IClusterEvent


Interfejs dla dowolnego zdarzenia klastra, które ma zostać przesłane do TFC.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract JSONObject toJSON ()

Metody publiczne

doJSON

public abstract JSONObject toJSON ()

Zwroty
JSONObject

Rzuty
JSONException