TradefedConfigObject

public class TradefedConfigObject
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.TradefedConfigObject


TFC API'sinin TradefedConfigObject mesajını modellemek için bir sınıf.

TradefedConfigObject mesajı, TestEnvironment mesajının bir parçasıdır ve bir küme komut başlatıcısı yapılandırmasına eklenecek fazladan ITargetPreparer veya ITestInvocationListener iletmek için kullanılır.

Özet

Genel yöntemler

static TradefedConfigObject fromJson (JSONObject json)
static fromJsonArray (JSONArray arr)
String getClassName ()
MultiMap <String, String> getOptionValues ()
TradefedConfigObject.Type getType ()

Genel yöntemler

Json'dan

public static TradefedConfigObject fromJson (JSONObject json)

Parametreler
json JSONObject

İadeler
TradefedConfigObject

Atar
JSONException

fromJsonArray

public static  fromJsonArray (JSONArray arr)

Parametreler
arr JSONArray

İadeler

Atar
JSONException

getClassName

public String getClassName ()

İadeler
String

getOptionValues

public MultiMap<String, String> getOptionValues ()

İadeler
MultiMap <String, String>

getType

public TradefedConfigObject.Type getType ()

İadeler
TradefedConfigObject.Type