Komut Dosyası Ayrıştırıcı

public class CommandFileParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.command.CommandFileParser


Komut satırları kümesini içeren dosya için ayrıştırıcı.

Verilen dosyanın sözdizimi satır dizisi olmalıdır. Her satır bir komuttur; yani bir konfigürasyon artı seçenekleri:

   [options] config-name
   [options] config-name2
   ...
 

Özet

İç içe geçmiş sınıflar

class CommandFileParser.CommandLine

Kamu inşaatçıları

CommandFileParser ()

Genel yöntemler

getIncludedFiles ()

Son ayrıştırılan komut dosyasının içerdiği komut dosyalarını döndürün.

parseFile (File file)

Gerektiğinde makro genişletmeler yaparak file içerdiği komutları ayrıştırır

Kamu inşaatçıları

Komut Dosyası Ayrıştırıcı

public CommandFileParser ()

Genel yöntemler

getIncludedFiles

public  getIncludedFiles ()

Son ayrıştırılan komut dosyasının içerdiği komut dosyalarını döndürün.

İadeler

ayrıştırmaDosyası

public  parseFile (File file)

Gerektiğinde makro genişletmeler yaparak file içerdiği komutları ayrıştırır

Parametreler
file File : ayrıştırılacak ERROR(/File)

İadeler
ayrıştırılmış komutların listesi

Atar
dosya okunamadıysa
ConfigurationException dosya içeriği ayrıştırılamadıysa
,

Komut Dosyası Ayrıştırıcı

public class CommandFileParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.command.CommandFileParser


Komut satırları kümesini içeren dosya için ayrıştırıcı.

Verilen dosyanın sözdizimi satır dizisi olmalıdır. Her satır bir komuttur; yani bir konfigürasyon artı seçenekleri:

   [options] config-name
   [options] config-name2
   ...
 

Özet

İç içe geçmiş sınıflar

class CommandFileParser.CommandLine

Kamu inşaatçıları

CommandFileParser ()

Genel yöntemler

getIncludedFiles ()

Son ayrıştırılan komut dosyasının içerdiği komut dosyalarını döndürün.

parseFile (File file)

Gerektiğinde makro genişletmeler yaparak file içerdiği komutları ayrıştırır

Kamu inşaatçıları

Komut Dosyası Ayrıştırıcı

public CommandFileParser ()

Genel yöntemler

getIncludedFiles

public  getIncludedFiles ()

Son ayrıştırılan komut dosyasının içerdiği komut dosyalarını döndürün.

İadeler

ayrıştırmaDosyası

public  parseFile (File file)

Gerektiğinde makro genişletmeler yaparak file içerdiği komutları ayrıştırır

Parametreler
file File : ayrıştırılacak ERROR(/File)

İadeler
ayrıştırılmış komutların listesi

Atar
dosya okunamadıysa
ConfigurationException dosya içeriği ayrıştırılamadıysa