Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

CommandRunner

public class CommandRunner
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.command.CommandRunner


Alternatywny punkt wejścia TradeFederation, który uruchomi polecenie określone w argumentach wiersza poleceń, a następnie zakończy działanie.

Przeznaczony do użytku z debuggerem i innymi nieinteraktywnymi trybami pracy.

Oczekiwane argumenty: [opcje poleceń] (konfiguracja do uruchomienia)

Streszczenie

Klasy zagnieżdżone

enum CommandRunner.ExitCode

Kody błędów, z którymi można wyjść.

Pola

public static final String EXCEPTION_KEY

Konstruktorzy publiczni

CommandRunner ()

Metody publiczne

CommandRunner.ExitCode getErrorCode ()
static void main (String[] mainArgs)
void run (String[] args)

Główna metoda uruchamiania polecenia.

Metody chronione

ClearcutClient createClient ()

Pola

EXCEPTION_KEY

public static final String EXCEPTION_KEY

Konstruktorzy publiczni

CommandRunner

public CommandRunner ()

Metody publiczne

pobierz kod błędu

public CommandRunner.ExitCode getErrorCode ()

Zwroty
CommandRunner.ExitCode

Główny

public static void main (String[] mainArgs)

Parametry
mainArgs String

biegać

public void run (String[] args)

Główna metoda uruchamiania polecenia.

Parametry
args String : nazwa konfiguracji do uruchomienia i jej opcje

Metody chronione

utwórzKlienta

protected ClearcutClient createClient ()

Zwroty
ClearcutClient