Wynik przydziału urządzenia

public class DeviceAllocationResult
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.command.DeviceAllocationResult


Reprezentuje wyniki próby alokacji dla polecenia.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

DeviceAllocationResult ()

Metody publiczne

void addAllocatedDevices ( devices) addAllocatedDevices ( devices)

Dodaj przydzielone urządzenia.

void addAllocationFailureReason (String deviceConfigName, reasons) addAllocationFailureReason (String deviceConfigName, reasons)

Dodaj przyczyny braku alokacji dla każdej konfiguracji urządzenia.

String formattedReason ()
getAllocatedDevices ()

Zwraca mapę przydzielonych urządzeń

boolean wasAllocationSuccessful ()

zwraca informację, czy alokacja się powiodła.

Konstruktory publiczne

Wynik przydziału urządzenia

public DeviceAllocationResult ()

Metody publiczne

dodajPrzydzieloneUrządzenia

public void addAllocatedDevices ( devices)

Dodaj przydzielone urządzenia.

Parametry
devices

addAllocationFailureReason

public void addAllocationFailureReason (String deviceConfigName, 
                 reasons)

Dodaj przyczyny braku alokacji dla każdej konfiguracji urządzenia.

Parametry
deviceConfigName String

reasons

sformatowanyPowód

public String formattedReason ()

Zwroty
String

getAllocatedDevices

public  getAllocatedDevices ()

Zwraca mapę przydzielonych urządzeń

Zwroty

alokacja powiodła się

public boolean wasAllocationSuccessful ()

zwraca informację, czy alokacja się powiodła.

Zwroty
boolean