Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner

public static final enum ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner
extends Enum< ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.config.ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner >
com.android.tradefed.config.ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner


Wyliczenie używane do wskazania lokalnego uczestnika testu.

Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner ATEST

ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner NONE

Metody publiczne

static ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner valueOf (String name)
static final LocalTestRunner[] values ()

Wartości wyliczeniowe

BADANIE

public static final ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner ATEST

ŻADEN

public static final ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner NONE

Metody publiczne

wartość

public static ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner

wartości

public static final LocalTestRunner[] values ()

Zwroty
LocalTestRunner[]