Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

ConfigurationFactory.ExceptionLoader

protected class ConfigurationFactory.ExceptionLoader
extends ConfigurationFactory.ConfigLoader

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.ConfigurationFactory.ConfigLoader
com.android.tradefed.config.ConfigurationFactory.ExceptionLoader


Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ExceptionLoader (boolean isGlobal)

Metody publiczne

ConfigurationDef getConfigurationDef (String name, templateMap) getConfigurationDef (String name, templateMap)

boolean isBundledConfig (String name)

Zwraca true, jeśli jest to plik konfiguracyjny znaleziony w ścieżce klasy.

void loadConfiguration (String name, ConfigurationDef def, String deviceTagObject, templateMap, templateSeen) loadConfiguration (String name, ConfigurationDef def, String deviceTagObject, templateMap, templateSeen) loadConfiguration (String name, ConfigurationDef def, String deviceTagObject, templateMap, templateSeen)
void loadIncludedConfiguration ( ConfigurationDef def, String parentName, String name, String deviceTagObject, templateMap, templateSeen) loadIncludedConfiguration ( ConfigurationDef def, String parentName, String name, String deviceTagObject, templateMap, templateSeen) loadIncludedConfiguration ( ConfigurationDef def, String parentName, String name, String deviceTagObject, templateMap, templateSeen)

Konfiguracje, które są pakowane w tradefed.jar mogą zawierać tylko inne konfiguracje również pakowane w tradefed.jar.

Metody chronione

String findConfigName (String name, String parentName)

Znajdź nazwę konfiguracji na podstawie jej nazwy i nazwy rodzica.

boolean isTrackableConfig (String name)

Powinien śledzić cykl życia konfiguracji, czy nie.

void trackConfig (String name, ConfigurationDef def)

Śledź konfigurację do dynamicznego ładowania.

Konstruktorzy publiczni

ExceptionLoader

public ExceptionLoader (boolean isGlobal)

Parametry
isGlobal boolean

Metody publiczne

getConfigurationDef

public ConfigurationDef getConfigurationDef (String name, 
         templateMap)

Parametry
name String

templateMap

Zwroty
ConfigurationDef

Rzuty
ConfigurationException

isBundledConfig

public boolean isBundledConfig (String name)

Zwraca true, jeśli jest to plik konfiguracyjny znaleziony w ścieżce klasy.

Parametry
name String

Zwroty
boolean

loadConfiguration

public void loadConfiguration (String name, 
        ConfigurationDef def, 
        String deviceTagObject, 
         templateMap, 
         templateSeen)

Parametry
name String

def ConfigurationDef

deviceTagObject String

templateMap

templateSeen

Rzuty
ConfigurationException

loadIncludedConfiguration

public void loadIncludedConfiguration (ConfigurationDef def, 
        String parentName, 
        String name, 
        String deviceTagObject, 
         templateMap, 
         templateSeen)

Konfiguracje, które są pakowane w tradefed.jar mogą zawierać tylko inne konfiguracje również pakowane w tradefed.jar. Jednak lokalne (zewnętrzne) konfiguracje mogą obejmować zarówno lokalne (zewnętrzne), jak i powiązane konfiguracje.

Parametry
def ConfigurationDef

parentName String

name String

deviceTagObject String

templateMap

templateSeen

Rzuty
ConfigurationException

Metody chronione

znajdźNazwęKonfiguracji

protected String findConfigName (String name, 
        String parentName)

Znajdź nazwę konfiguracji na podstawie jej nazwy i nazwy rodzica. Służy do poprawnej obsługi konfiguracji pakietów i konfiguracji lokalnych.

Parametry
name String : nazwa konfiguracji

parentName String : nazwa rodzica konfiguracji.

Zwroty
String pełna nazwa konfiguracji.

isTrackableConfig

protected boolean isTrackableConfig (String name)

Powinien śledzić cykl życia konfiguracji, czy nie.

Parametry
name String : nazwa konfiguracji

Zwroty
boolean true , jeśli konfiguracja jest śledzona, w przeciwnym razie false .

trackConfig

protected void trackConfig (String name, 
        ConfigurationDef def)

Śledź konfigurację do dynamicznego ładowania. Obecnie obsługiwane są tylko pliki lokalne.

Parametry
name String : nazwa konfiguracji

def ConfigurationDef : definicja konfiguracji.