IConfigOptionValueTransformer

public interface IConfigOptionValueTransformer

com.android.tradefed.config.IConfigOptionValueTransformer


Yapılandırma seçeneği değerini değiştirmek için bir arayüz

Özet

Genel yöntemler

abstract Object transform (Object configObj, Option option, Object fieldValue)

Genel yöntemler

dönüştürmek

public abstract Object transform (Object configObj, 
        Option option, 
        Object fieldValue)

Parametreler
configObj Object

option Option

fieldValue Object

İadeler
Object