Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

PonówKonfiguracjęFabryka

public class RetryConfigurationFactory
extends ConfigurationFactory

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.ConfigurationFactory
com.android.tradefed.config.RetryConfigurationFactory


Fabryka, która obsługuje ponawianie polecenia.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

RetryConfigurationFactory ()

Metody publiczne

IConfiguration createRetryConfiguration ( IConfiguration retryConfig)

Utwórz konfigurację ponownych prób z programu do ponawiania prób.

static RetryConfigurationFactory getInstance ()

Pobierz pojedyncze wystąpienie IConfigurationFactory .

Konstruktorzy publiczni

PonówKonfiguracjęFabryka

public RetryConfigurationFactory ()

Metody publiczne

createRetryConfiguration

public IConfiguration createRetryConfiguration (IConfiguration retryConfig)

Utwórz konfigurację ponownych prób z programu do ponawiania prób.

Parametry
retryConfig IConfiguration

Zwroty
IConfiguration

Rzuty
ConfigurationException

uzyskac instancje

public static RetryConfigurationFactory getInstance ()

Pobierz pojedyncze wystąpienie IConfigurationFactory .

Zwroty
RetryConfigurationFactory