GetPreviousPassedHelper

public class GetPreviousPassedHelper
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.config.filter.GetPreviousPassedHelper


Pomocnik, aby uzyskać poprzednie zdane filtry testowe.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

GetPreviousPassedHelper ()

Metody publiczne

getPreviousPassedFilters ( IConfiguration config)

Pobierz poprzednie zdane testy, jeśli dotyczy, z poprzedniej próby.

Konstruktory publiczne

GetPreviousPassedHelper

public GetPreviousPassedHelper ()

Metody publiczne

getPreviousPassedFilters

public  getPreviousPassedFilters (IConfiguration config)

Pobierz poprzednie zdane testy, jeśli dotyczy, z poprzedniej próby.

Parametry
config IConfiguration : konfiguracja, do której ma zostać zastosowany filtr

Zwroty
Lista testów, które przeszły wcześniej.