Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

ProxyYapılandırması

public final class ProxyConfiguration
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.config.proxy.ProxyYapılandırma


Yürütülecek bir uzak yapılandırmaya işaret etmeye izin veren nesne.

Özet

Alanlar

public static final String PROXY_CONFIG_TYPE_KEY

Kamu inşaatçıları

ProxyConfiguration ()

Genel yöntemler

static String[] clearCommandline (String[] originalCommand)
File getProxyConfig ()

Kullanılacak geçerli proxy yapılandırmasını döndürür.

boolean isProxySet ()

Bir proxy yapılandırma değerinin ayarlanıp ayarlanmadığını döndürür.

Alanlar

PROXY_CONFIG_TYPE_KEY

public static final String PROXY_CONFIG_TYPE_KEY

Kamu inşaatçıları

ProxyYapılandırması

public ProxyConfiguration ()

Genel yöntemler

clearKomut satırı

public static String[] clearCommandline (String[] originalCommand)

parametreler
originalCommand String

İadeler
String[]

atar
ConfigurationException

getProxyConfig

public File getProxyConfig ()

Kullanılacak geçerli proxy yapılandırmasını döndürür.

İadeler
File

isProxySet

public boolean isProxySet ()

Bir proxy yapılandırma değerinin ayarlanıp ayarlanmadığını döndürür.

İadeler
boolean