Plik rozszerzony

public class ExtendedFile
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.config.remote.ExtendedFile


Rozszerzenie standardowego pliku do przechowywania metadanych związanych z kompilacją.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ExtendedFile (File file, String buildId, String buildTarget)
ExtendedFile (File file, String buildId, String buildTarget, String branch)

Metody publiczne

void cancelDownload ()
String getBranch ()

Zwraca metadane gałęzi.

String getBuildId ()

Zwraca metadane kompilacji.

String getBuildTarget ()

Zwraca metadane docelowe.

boolean isDoneDownloadingInParallel ()
boolean isDownloadingInParallel ()
void setDownloadFuture ( download) setDownloadFuture ( download)
void waitForDownload ()

Konstruktorzy publiczni

Plik rozszerzony

public ExtendedFile (File file, 
        String buildId, 
        String buildTarget)

Parametry
file File

buildId String

buildTarget String

Plik rozszerzony

public ExtendedFile (File file, 
        String buildId, 
        String buildTarget, 
        String branch)

Parametry
file File

buildId String

buildTarget String

branch String

Metody publiczne

anulujPobierz

public void cancelDownload ()

pobierzOddział

public String getBranch ()

Zwraca metadane gałęzi.

Zwroty
String

getBuildId

public String getBuildId ()

Zwraca metadane kompilacji.

Zwroty
String

pobierzBuildTarget

public String getBuildTarget ()

Zwraca metadane docelowe.

Zwroty
String

isDoneDownloadingInParallel

public boolean isDoneDownloadingInParallel ()

Zwroty
boolean

jest pobieranieInParallel

public boolean isDownloadingInParallel ()

Zwroty
boolean

setPobierz przyszłość

public void setDownloadFuture ( download)

Parametry
download

poczekaj na pobranie

public void waitForDownload ()

Rzuca
BuildRetrievalError