Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Rozszerzony plik

public class ExtendedFile
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.remote.ExtendedFile


Rozszerzenie standardowego pliku do przechowywania metadanych związanych z kompilacją.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ExtendedFile (File file, String buildId, String buildTarget)
ExtendedFile (File file, String buildId, String buildTarget, String branch)

Metody publiczne

String getBranch ()

Zwraca metadane gałęzi.

String getBuildId ()

Zwraca metadane buildid.

String getBuildTarget ()

Zwraca metadane docelowe.

Konstruktorzy publiczni

Rozszerzony plik

public ExtendedFile (File file, 
        String buildId, 
        String buildTarget)

Parametry
file File

buildId String

buildTarget String

Rozszerzony plik

public ExtendedFile (File file, 
        String buildId, 
        String buildTarget, 
        String branch)

Parametry
file File

buildId String

buildTarget String

branch String

Metody publiczne

getBranch

public String getBranch ()

Zwraca metadane gałęzi.

Zwroty
String

getBuildId

public String getBuildId ()

Zwraca metadane buildid.

Zwroty
String

getBuildTarget

public String getBuildTarget ()

Zwraca metadane docelowe.

Zwroty
String