IRemoteFileResolver.ResolvedFile

public static class IRemoteFileResolver.ResolvedFile
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.config.remote.IRemoteFileResolver.ResolvedFile


Klasa przechowująca informacje o rozwiązanym pliku i niektóre metadane.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ResolvedFile (File resolvedFile)

Metody publiczne

IRemoteFileResolver.ResolvedFile cleanUp (boolean cleanUp)

Określa, czy rozwiązany plik powinien zostać usunięty na końcu wywołania, czy nie.

File getResolvedFile ()
boolean shouldCleanUp ()

Konstruktorzy publiczni

Rozwiązany plik

public ResolvedFile (File resolvedFile)

Parametry
resolvedFile File

Metody publiczne

posprzątać

public IRemoteFileResolver.ResolvedFile cleanUp (boolean cleanUp)

Określa, czy rozwiązany plik powinien zostać usunięty na końcu wywołania, czy nie. Ustaw na false dla pliku, który nie powinien zostać usunięty. Na przykład: plik lokalny, którego jesteś właścicielem.

Parametry
cleanUp boolean

Zwroty
IRemoteFileResolver.ResolvedFile

pobierz plik rozwiązany

public File getResolvedFile ()

Zwroty
File

powinien oczyścić

public boolean shouldCleanUp ()

Zwroty
boolean