Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

IRemoteFileResolver.ResolvedFile

public static class IRemoteFileResolver.ResolvedFile
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.remote.IRemoteFileResolver.ResolvedFile


Klasa przechowująca informacje o rozwiązanym pliku i niektóre metadane.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ResolvedFile (File resolvedFile)

Metody publiczne

IRemoteFileResolver.ResolvedFile cleanUp (boolean cleanUp)

Czy rozwiązany plik powinien zostać usunięty na końcu wywołania, czy nie.

File getResolvedFile ()
boolean shouldCleanUp ()

Konstruktorzy publiczni

Rozwiązany plik

public ResolvedFile (File resolvedFile)

Parametry
resolvedFile File

Metody publiczne

sprzątać

public IRemoteFileResolver.ResolvedFile cleanUp (boolean cleanUp)

Czy rozwiązany plik powinien zostać usunięty na końcu wywołania, czy nie. Ustaw na false dla pliku, który nie powinien być usuwany. Na przykład: plik lokalny, którego jesteś właścicielem.

Parametry
cleanUp boolean

Zwroty
IRemoteFileResolver.ResolvedFile

getResolvedFile

public File getResolvedFile ()

Zwroty
File

powinienOczyścić

public boolean shouldCleanUp ()

Zwroty
boolean