Yerel Dosya Çözümleyici

public class LocalFileResolver
extends Object implements IRemoteFileResolver

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.remote.LocalFileResolver


Yerel dosyaların bağlanmasına izin veren IRemoteFileResolver uygulaması

Özet

Alanlar

public static final String PROTOCOL

Kamu inşaatçıları

LocalFileResolver ()

Genel yöntemler

String getSupportedProtocol ()

İndirme için desteklenen ilgili protokolü döndürür.

IRemoteFileResolver.ResolvedFile resolveRemoteFile ( IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs args)

Uzak dosyayı geleceğe hazır bir arayüzde çözümleyin

Alanlar

PROTOKOL

public static final String PROTOCOL

Kamu inşaatçıları

Yerel Dosya Çözümleyici

public LocalFileResolver ()

Genel yöntemler

getSupportedProtocol

public String getSupportedProtocol ()

İndirme için desteklenen ilgili protokolü döndürür.

İadeler
String

çözümUzakDosya

public IRemoteFileResolver.ResolvedFile resolveRemoteFile (IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs args)

Uzak dosyayı geleceğe hazır bir arayüzde çözümleyin

Parametreler
args IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs : Uzaktan kumandanın indirileceğini ve nasıl indirileceğini açıklayan RemoteFileResolverArgs .

İadeler
IRemoteFileResolver.ResolvedFile Çözümlenen yerel dosya gösterimi.

Atar
BuildRetrievalError