YamlClassOptionsParser

public class YamlClassOptionsParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.yaml.YamlClassOptionsParser


YAML Tradefed Yapılandırmasından test çalıştırıcısı bilgilerini ayrıştırmaya yönelik yardımcı.

Özet

Kamu inşaatçıları

YamlClassOptionsParser ( objList) YamlClassOptionsParser ( objList)

Genel yöntemler

getClassesAndOptions ()

Kamu inşaatçıları

YamlClassOptionsParser

public YamlClassOptionsParser ( objList)

Parametreler
objList

Genel yöntemler

getClassesAndOptions

public  getClassesAndOptions ()

İadeler