Wyjątek DeviceRuntimeException

public class DeviceRuntimeException
extends HarnessRuntimeException

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessRuntimeException
com.android.tradefed.device.DeviceRuntimeException


Zgłaszany, gdy działanie urządzenia nie przyniosło oczekiwanych rezultatów.

Na przykład: oczekuje się, że polecenie „pm list users” zwróci listę użytkowników. Niezastosowanie się do tego powinno zostać zgłoszone jako wyjątek DeviceRuntimeException, ponieważ coś poszło bardzo nie tak.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

DeviceRuntimeException (String msg, ErrorIdentifier errorId)

Tworzy wyjątek DeviceRuntimeException .

DeviceRuntimeException (String msg, Throwable t, ErrorIdentifier errorId)

Tworzy wyjątek DeviceRuntimeException .

Konstruktorzy publiczni

Wyjątek DeviceRuntimeException

public DeviceRuntimeException (String msg, 
        ErrorIdentifier errorId)

Tworzy wyjątek DeviceRuntimeException .

Parametry
msg String : opisowy komunikat o błędzie.

errorId ErrorIdentifier : ErrorIdentifier kategoryzujący wyjątek.

Wyjątek DeviceRuntimeException

public DeviceRuntimeException (String msg, 
        Throwable t, 
        ErrorIdentifier errorId)

Tworzy wyjątek DeviceRuntimeException .

Parametry
msg String : opisowy komunikat o błędzie

t Throwable : Throwable , który powinien być zawinięty w DeviceRuntimeException .

errorId ErrorIdentifier : ErrorIdentifier kategoryzujący wyjątek.