Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

DeviceRuntimeException

public class DeviceRuntimeException
extends HarnessRuntimeException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessRuntimeException
com.android.tradefed.device.DeviceRuntimeException


Wyrzucany, gdy działanie urządzenia nie przyniosło oczekiwanych rezultatów.

Na przykład: oczekuje się, że 'pm list users' zwróci listę użytkowników, niewykonanie tego powinno zostać zgłoszone jako DeviceRuntimeException, ponieważ coś poszło bardzo nie tak.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

DeviceRuntimeException (String msg, ErrorIdentifier errorId)

Tworzy DeviceRuntimeException .

DeviceRuntimeException (String msg, Throwable t, ErrorIdentifier errorId)

Tworzy DeviceRuntimeException .

Konstruktorzy publiczni

DeviceRuntimeException

public DeviceRuntimeException (String msg, 
        ErrorIdentifier errorId)

Tworzy DeviceRuntimeException .

Parametry
msg String : opisowy komunikat o błędzie błędu.

errorId ErrorIdentifier : ErrorIdentifier kategoryzujący wyjątek.

DeviceRuntimeException

public DeviceRuntimeException (String msg, 
        Throwable t, 
        ErrorIdentifier errorId)

Tworzy DeviceRuntimeException .

Parametry
msg String : opisowy komunikat o błędzie błędu

t Throwable : Throwable , które powinny być opakowane w DeviceRuntimeException .

errorId ErrorIdentifier : ErrorIdentifier kategoryzujący wyjątek.