Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

DeviceRuntimeException

public class DeviceRuntimeException
extends HarnessRuntimeException

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.error.HarnessRuntimeException
com.android.tradefed.device.DeviceRuntimeException


Bir cihaz eylemi beklenen sonuçlarla sonuçlanmadığında atılır.

Örneğin: 'pm list users' ifadesinin büyük ölçüde kullanıcı listesini döndürmesi beklenir, bunun yapılmaması, bir şeyler çok ters gittiğinden DeviceRuntimeException olarak yükseltilmelidir.

Özet

Kamu inşaatçıları

DeviceRuntimeException (String msg, ErrorIdentifier errorId)

Bir DeviceRuntimeException oluşturur.

DeviceRuntimeException (String msg, Throwable t, ErrorIdentifier errorId)

Bir DeviceRuntimeException oluşturur.

Kamu inşaatçıları

DeviceRuntimeException

public DeviceRuntimeException (String msg, 
        ErrorIdentifier errorId)

Bir DeviceRuntimeException oluşturur.

parametreler
msg String : hatanın açıklayıcı bir hata mesajı.

errorId ErrorIdentifier : Özel durumu kategorize eden ErrorIdentifier .

DeviceRuntimeException

public DeviceRuntimeException (String msg, 
        Throwable t, 
        ErrorIdentifier errorId)

Bir DeviceRuntimeException oluşturur.

parametreler
msg String : hatanın açıklayıcı bir hata mesajı

t Throwable : Throwable içine sarılması gereken DeviceRuntimeException .

errorId ErrorIdentifier : Özel durumu kategorize eden ErrorIdentifier .