DeviceRuntimeException

public class DeviceRuntimeException
extends HarnessRuntimeException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessRuntimeException
com.android.tradefed.device.DeviceRuntimeException


Bir cihaz eylemi beklenen sonuçları vermediğinde atılır.

Örneğin: 'pm liste kullanıcıları'nın büyük ölçüde kullanıcı listesini döndürmesi bekleniyor; bunu yapmamak, bir şeyler çok ters gittiğinden DeviceRuntimeException olarak yükseltilmelidir.

Özet

Kamu inşaatçıları

DeviceRuntimeException (String msg, ErrorIdentifier errorId)

Bir DeviceRuntimeException oluşturur.

DeviceRuntimeException (String msg, Throwable t, ErrorIdentifier errorId)

Bir DeviceRuntimeException oluşturur.

Kamu inşaatçıları

DeviceRuntimeException

public DeviceRuntimeException (String msg, 
        ErrorIdentifier errorId)

Bir DeviceRuntimeException oluşturur.

Parametreler
msg String : hatanın açıklayıcı bir hata mesajı.

errorId ErrorIdentifier : İstisnayı kategorilere ayıran ErrorIdentifier .

DeviceRuntimeException

public DeviceRuntimeException (String msg, 
        Throwable t, 
        ErrorIdentifier errorId)

Bir DeviceRuntimeException oluşturur.

Parametreler
msg String : hatanın açıklayıcı bir hata mesajı

t Throwable : DeviceRuntimeException sarılması gereken Throwable .

errorId ErrorIdentifier : İstisnayı kategorilere ayıran ErrorIdentifier .