Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Monitor stanu urządzenia

public class DeviceStateMonitor
extends NativeDeviceStateMonitor

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.NativeDeviceStateMonitor
com.android.tradefed.device.DeviceStateMonitor


Klasa pomocnicza do monitorowania stanu IDevice .

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

DeviceStateMonitor ( IDeviceManager mgr, IDevice device, boolean fastbootEnabled)

Metody chronione

boolean postOnlineCheck (long waitTime)

Dodatkowe kontrole do wykonania na urządzeniu online

boolean waitForPmResponsive (long waitTime)

Czeka na reakcję menedżera pakietów urządzeń.

Konstruktorzy publiczni

Monitor stanu urządzenia

public DeviceStateMonitor (IDeviceManager mgr, 
        IDevice device, 
        boolean fastbootEnabled)

Parametry
mgr IDeviceManager

device IDevice

fastbootEnabled boolean

Metody chronione

postOnlineCheck

protected boolean postOnlineCheck (long waitTime)

Dodatkowe kontrole do wykonania na urządzeniu online

Parametry
waitTime long : czas oczekiwania w ms przed poddaniem się

Zwroty
boolean true , jeśli sprawdzanie zakończyło się pomyślnie przed wygaśnięciem waitTime. false inaczej

Rzuty
DeviceNotAvailableException

waitForPmResponsywne

protected boolean waitForPmResponsive (long waitTime)

Czeka na reakcję menedżera pakietów urządzeń.

Parametry
waitTime long : czas oczekiwania w ms przed poddaniem się

Zwroty
boolean true , jeśli zarządzanie pakietami staje się responsywne przed upływem czasu oczekiwania. false inaczej