Monitor stanu urządzenia

public class DeviceStateMonitor
extends NativeDeviceStateMonitor

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.device.NativeDeviceStateMonitor
com.android.tradefed.device.DeviceStateMonitor


Klasa pomocnicza do monitorowania stanu IDevice .

Streszczenie

Konstruktory publiczne

DeviceStateMonitor ( IDeviceManager mgr, IDevice device, boolean fastbootEnabled)

Metody chronione

boolean postOnlineCheck (long waitTime)

Dodatkowe kontrole do wykonania na urządzeniu online

boolean waitForPmResponsive (long waitTime)

Czeka, aż menedżer pakietów urządzeń zareaguje.

Konstruktory publiczne

Monitor stanu urządzenia

public DeviceStateMonitor (IDeviceManager mgr, 
        IDevice device, 
        boolean fastbootEnabled)

Parametry
mgr IDeviceManager

device IDevice

fastbootEnabled boolean

Metody chronione

opublikujSprawdź online

protected boolean postOnlineCheck (long waitTime)

Dodatkowe kontrole do wykonania na urządzeniu online

Parametry
waitTime long : czas oczekiwania w ms przed poddaniem się

Zwroty
boolean true , jeśli kontrole zakończą się pomyślnie przed wygaśnięciem waitTime. false inaczej

Rzuty
DeviceNotAvailableException

WaitForPmResponsywny

protected boolean waitForPmResponsive (long waitTime)

Czeka, aż menedżer pakietów urządzeń zareaguje.

Parametry
waitTime long : czas oczekiwania w ms przed poddaniem się

Zwroty
boolean true , jeśli zarządzanie pakietami zacznie odpowiadać przed wygaśnięciem czasu oczekiwania. false inaczej