Zagnieżdżony monitor stanu urządzenia

public class NestedDeviceStateMonitor
extends DeviceStateMonitor

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.device.NativeDeviceStateMonitor
com.android.tradefed.device.DeviceStateMonitor
com.android.tradefed.device.cloud.NestedDeviceStateMonitor


Monitor stanu urządzenia, który wykonuje dodatkowe kontrole zagnieżdżonego urządzenia w celu uwzględnienia specyfiki zwirtualizowanego środowiska.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

NestedDeviceStateMonitor ( IDeviceManager mgr, IDevice device, boolean fastbootEnabled)

Metody chronione

boolean postOnlineCheck (long waitTime)

Dodatkowe kontrole do wykonania na urządzeniu online

Konstruktory publiczne

Zagnieżdżony monitor stanu urządzenia

public NestedDeviceStateMonitor (IDeviceManager mgr, 
        IDevice device, 
        boolean fastbootEnabled)

Parametry
mgr IDeviceManager

device IDevice

fastbootEnabled boolean

Metody chronione

opublikujSprawdź online

protected boolean postOnlineCheck (long waitTime)

Dodatkowe kontrole do wykonania na urządzeniu online

Parametry
waitTime long : czas oczekiwania w ms przed poddaniem się

Zwroty
boolean true , jeśli kontrole zakończą się pomyślnie przed wygaśnięciem waitTime. false inaczej

Rzuty
DeviceNotAvailableException