IAndroidDebugBridge

public interface IAndroidDebugBridge

com.android.tradefed.device.IAndroidDebugBridge


Bu pakette kullanılan AndroidDebugBridge yöntemleri için arayüz tanımı.

Açıkta olduğundan AndroidDebugBridge kullanımı birim testlerinde taklit edilebilir.

Özet

Genel yöntemler

abstract void addDeviceChangeListener (AndroidDebugBridge.IDeviceChangeListener listener)

AndroidDebugBridge#addDeviceChangeListener(IDeviceChangeListener)

abstract void disconnectBridge ()

AndroidDebugBridge#disconnectBridge() için sarmalayıcı

abstract String getAdbVersion (String adbOsLocation)

Sağlanan adb konumunun adb tam sürümünü döndürür veya bir şeyler ters giderse null değerini döndürür.

abstract IDevice[] getDevices ()

AndroidDebugBridge#getDevices() için sarmalayıcı.

abstract void init (boolean clientSupport, String adbOsLocation)

AndroidDebugBridge#init(boolean) ve AndroidDebugBridge#createBridge(String, boolean) için sarmalayıcı

abstract void removeDeviceChangeListener (AndroidDebugBridge.IDeviceChangeListener listener)

AndroidDebugBridge#removeDeviceChangeListener(IDeviceChangeListener)

abstract void terminate ()

AndroidDebugBridge#terminate() için Sarıcı

Genel yöntemler

addDeviceChangeListener

public abstract void addDeviceChangeListener (AndroidDebugBridge.IDeviceChangeListener listener)

AndroidDebugBridge#addDeviceChangeListener(IDeviceChangeListener)

Parametreler
listener AndroidDebugBridge.IDeviceChangeListener

bağlantıyı kesKöprü

public abstract void disconnectBridge ()

AndroidDebugBridge#disconnectBridge() için sarmalayıcı

getAdbVersion

public abstract String getAdbVersion (String adbOsLocation)

Sağlanan adb konumunun adb tam sürümünü döndürür veya bir şeyler ters giderse null değerini döndürür.

Parametreler
adbOsLocation String

İadeler
String

getDevices

public abstract IDevice[] getDevices ()

AndroidDebugBridge#getDevices() için sarmalayıcı.

İadeler
IDevice[]

içinde

public abstract void init (boolean clientSupport, 
                String adbOsLocation)

AndroidDebugBridge#init(boolean) ve AndroidDebugBridge#createBridge(String, boolean) için sarmalayıcı

Parametreler
clientSupport boolean

adbOsLocation String

kaldırAygıtDeğiştirDinleyici

public abstract void removeDeviceChangeListener (AndroidDebugBridge.IDeviceChangeListener listener)

AndroidDebugBridge#removeDeviceChangeListener(IDeviceChangeListener)

Parametreler
listener AndroidDebugBridge.IDeviceChangeListener

sonlandırmak

public abstract void terminate ()

AndroidDebugBridge#terminate() için Sarıcı