IMultiDeviceRecovery

public interface IMultiDeviceRecovery

com.android.tradefed.device.IMultiDeviceRecovery


Birden fazla çevrimdışı cihazı kurtarmak için arayüz. Birden fazla cihazı etkileyebilecek bazı cihaz kurtarma yöntemleri vardır (ör. adb'nin yeniden başlatılması, usb'nin sıfırlanması, ...). Bu kurtarma yöntemlerini bu arayüz üzerinden uygulayabiliyoruz. Uygulama genel konfigürasyon yoluyla yapılandırıldıktan sonra, ERROR(/#recoverDevices(List)) belirli aralıklarla DeviceManager çağrılacaktır.

Özet

Genel yöntemler

abstract void recoverDevices ( managedDevices) recoverDevices ( managedDevices)

Ana bilgisayardaki çevrimdışı cihazları kurtarır.

default void setFastbootPath (String fastbootPath)

Kullanılacak fastboot ikili dosyasının yolunu ayarlar.

Genel yöntemler

kurtarmaCihazlar

public abstract void recoverDevices ( managedDevices)

Ana bilgisayardaki çevrimdışı cihazları kurtarır.

Parametreler
managedDevices : ITestDevice s listesi.

setFastbootPath

public void setFastbootPath (String fastbootPath)

Kullanılacak fastboot ikili dosyasının yolunu ayarlar.

Parametreler
fastbootPath String