Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Brak wyjątków urządzenia

public class NoDeviceException
extends HarnessRuntimeException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessRuntimeException
com.android.tradefed.device.NoDeviceException


Wyrzucany, gdy nie ma urządzenia do wykonania danego polecenia.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

NoDeviceException (String msg, ErrorIdentifier errorId)

Tworzy NoDeviceException .

Konstruktorzy publiczni

Brak wyjątków urządzenia

public NoDeviceException (String msg, 
                ErrorIdentifier errorId)

Tworzy NoDeviceException .

Parametry
msg String : opisowa wiadomość.

errorId ErrorIdentifier : ErrorIdentifier kategoryzujący wyjątek.