Brak wyjątku urządzenia

public class NoDeviceException
extends HarnessRuntimeException

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessRuntimeException
com.android.tradefed.device.NoDeviceException


Zgłaszany, gdy nie ma urządzenia do wykonania danego polecenia.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

NoDeviceException (String msg, ErrorIdentifier errorId)

Tworzy wyjątek NoDeviceException .

Konstruktorzy publiczni

Brak wyjątku urządzenia

public NoDeviceException (String msg, 
                ErrorIdentifier errorId)

Tworzy wyjątek NoDeviceException .

Parametry
msg String : wiadomość opisowa.

errorId ErrorIdentifier : ErrorIdentifier kategoryzujący wyjątek.