Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

DeviceTraceCollector

public class DeviceTraceCollector
extends BaseDeviceMetricCollector

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.DeviceTraceCollector


Kolektor, który rozpocznie śledzenie perfetto po uruchomieniu testu i zapisze plik śledzenia na końcu.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

DeviceTraceCollector ()

Metody publiczne

void extraInit ( IInvocationContext context, ITestInvocationListener listener)
void onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, currentRunMetrics) onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, currentRunMetrics)

Oddzwanianie po zakończeniu przebiegu testowego.

void setInstrumentationPkgName (String packageName)

Konstruktory publiczne

DeviceTraceCollector

public DeviceTraceCollector ()

Metody publiczne

ekstraInit

public void extraInit (IInvocationContext context, 
        ITestInvocationListener listener)

Rzuty
DeviceNotAvailableException

onTestRunEnd

public void onTestRunEnd (DeviceMetricData runData, 
         currentRunMetrics)

Oddzwanianie po zakończeniu przebiegu testowego. To powinien być czas na sprzątanie.

Parametry
runData DeviceMetricData : DeviceMetricData przechowujący dane dla przebiegu. Będzie tym samym obiektem co podczas BaseDeviceMetricCollector.onTestRunStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) .

currentRunMetrics : bieżąca mapa metryk przekazana do ERROR(/#testRunEnded(long,Map)) .

Rzuty
DeviceNotAvailableException

setInstrumentationPkgName

public void setInstrumentationPkgName (String packageName)

Parametry
packageName String