Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

JavaCodeCoverageCollector

public final class JavaCodeCoverageCollector
extends BaseDeviceMetricCollector implements IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.JavaCodeCoverageCollector


BaseDeviceMetricCollector , który pobiera pomiary pokrycia Java z urządzenia i rejestruje je jako artefakty testowe.

Streszczenie

Pola

public static final String COMPRESS_COVERAGE_FILES

public static final String COVERAGE_DIRECTORY

public static final String COVERAGE_MEASUREMENT_KEY

public static final String FIND_COVERAGE_FILES

public static final String MERGE_COVERAGE_MEASUREMENTS_TEST_NAME

Konstruktorzy publiczni

JavaCodeCoverageCollector ()

Metody publiczne

ITestInvocationListener init ( IInvocationContext context, ITestInvocationListener listener)

Inicjalizacja kolektora z bieżącym kontekstem i miejscem przekazania wyników.

void onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, runMetrics) onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, runMetrics)

Oddzwanianie po zakończeniu przebiegu testowego.

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

IConfiguration w użyciu.

Pola

COMPRESS_COVERAGE_FILES

public static final String COMPRESS_COVERAGE_FILES

KATALOG_ZAKRYCIA

public static final String COVERAGE_DIRECTORY

COVERAGE_MEASUREMENT_KEY

public static final String COVERAGE_MEASUREMENT_KEY

FIND_COVERAGE_FILES

public static final String FIND_COVERAGE_FILES

MERGE_COVERAGE_MEASUREMENTS_TEST_NAME

public static final String MERGE_COVERAGE_MEASUREMENTS_TEST_NAME

Konstruktorzy publiczni

JavaCodeCoverageCollector

public JavaCodeCoverageCollector ()

Metody publiczne

w tym

public ITestInvocationListener init (IInvocationContext context, 
        ITestInvocationListener listener)

Inicjalizacja kolektora z bieżącym kontekstem i miejscem przekazania wyników. Zostanie wywołane tylko raz na instancję, a kolektor powinien zaktualizować swój kontekst wewnętrzny i odbiornik. Init nigdy nie zostanie wywołany podczas uruchomienia testowego, zawsze wcześniej.

Nie zastępuj, chyba że wiesz, co robisz.

Parametry
context IInvocationContext : IInvocationContext dla wywołania w toku.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener gdzie umieścić wyniki.

Zwroty
ITestInvocationListener nowy słuchacz owija oryginalny.

Rzuty
DeviceNotAvailableException

naTestRunEnd

public void onTestRunEnd (DeviceMetricData runData, 
         runMetrics)

Oddzwanianie po zakończeniu przebiegu testowego. To powinien być czas na sprzątanie.

Parametry
runData DeviceMetricData : DeviceMetricData przechowująca dane dla przebiegu. Będzie tym samym obiektem, co podczas BaseDeviceMetricCollector.onTestRunStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) .

runMetrics : bieżąca mapa metryk przekazana do ERROR(/#testRunEnded(long,Map)) .

Rzuty
DeviceNotAvailableException

setConfiguration

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

IConfiguration w użyciu.

Parametry
configuration IConfiguration