Odbiornik konfiguracji

public interface IConfigurationReceiver

com.android.tradefed.config.IConfigurationReceiver


Prosty interfejs reprezentujący obiekt, który akceptuje IConfiguration .

Testy lub inne obiekty konfiguracyjne powinny implementować ten interfejs, jeśli potrzebują dostępu do IConfiguration w której są uwzględnione.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Wstrzykuje używaną IConfiguration .

Metody publiczne

ustaw konfigurację

public abstract void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Wstrzykuje używaną IConfiguration .

Parametry
configuration IConfiguration