UsbResetMultiDeviceRecovery

public class UsbResetMultiDeviceRecovery
extends Object implements IMultiDeviceRecovery

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.device.recovery.UsbResetMultiDeviceRecovery


IMultiDeviceRecovery , który resetuje magistrale USB dla urządzeń offline.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

UsbResetMultiDeviceRecovery ()

Metody publiczne

void recoverDevices ( devices) recoverDevices ( devices)

Odzyskuje urządzenia offline na hoście.

void setFastbootPath (String fastbootPath)

Ustawia ścieżkę do używanego pliku binarnego fastboot.

Konstruktory publiczne

UsbResetMultiDeviceRecovery

public UsbResetMultiDeviceRecovery ()

Metody publiczne

odzyskaćUrządzenia

public void recoverDevices ( devices)

Odzyskuje urządzenia offline na hoście.

Parametry
devices : lista ITestDevice s.

ustaw FastbootPath

public void setFastbootPath (String fastbootPath)

Ustawia ścieżkę do używanego pliku binarnego fastboot.

Parametry
fastbootPath String