Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

IMultiDeviceRecovery

public interface IMultiDeviceRecovery

com.android.tradefed.device.IMultiDeviceRecovery


Interfejs do odzyskiwania wielu urządzeń offline. Istnieje kilka metod odzyskiwania urządzeń, które mogą wpływać na wiele urządzeń (np. ponowne uruchomienie adb, zresetowanie usb, ...). Za pomocą tego interfejsu możemy wdrożyć te metody odzyskiwania. Po skonfigurowaniu implementacji poprzez konfigurację globalną, ERROR(/#recoverDevices(List)) będzie okresowo wywoływany z DeviceManager .

Streszczenie

Metody publiczne

abstract void recoverDevices ( managedDevices) recoverDevices ( managedDevices)

Odzyskuje urządzenia offline na hoście.

default void setFastbootPath (String fastbootPath)

Ustawia ścieżkę do używanego pliku binarnego fastboot.

Metody publiczne

odzyskiwanie urządzeń

public abstract void recoverDevices ( managedDevices)

Odzyskuje urządzenia offline na hoście.

Parametry
managedDevices : lista urządzeń ITestDevice .

setFastbootPath

public void setFastbootPath (String fastbootPath)

Ustawia ścieżkę do używanego pliku binarnego fastboot.

Parametry
fastbootPath String