Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

UsbResetRunConfigRecovery

public class UsbResetRunConfigRecovery
extends RunConfigDeviceRecovery

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.recovery.RunConfigDeviceRecovery
com.android.tradefed.device.recovery.UsbResetRunConfigRecovery


Zezwól na wywołanie polecenia resetowania USB urządzenia

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

UsbResetRunConfigRecovery ()

Metody publiczne

boolean shouldSkip ( IManagedTestDevice device)

Dodatkowa szansa na pominięcie odzyskiwania na danym urządzeniu poprzez wykonanie dodatkowych kontroli.

Konstruktorzy publiczni

UsbResetRunConfigRecovery

public UsbResetRunConfigRecovery ()

Metody publiczne

należy pominąć

public boolean shouldSkip (IManagedTestDevice device)

Dodatkowa szansa na pominięcie odzyskiwania na danym urządzeniu poprzez wykonanie dodatkowych kontroli.

Parametry
device IManagedTestDevice : IManagedTestDevice rozważane do odzyskania.

Zwroty
boolean Prawda, jeśli należy pominąć odzyskiwanie.