UsbResetRunConfigRecovery

public class UsbResetRunConfigRecovery
extends RunConfigDeviceRecovery

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.device.recovery.RunConfigDeviceRecovery
com.android.tradefed.device.recovery.UsbResetRunConfigRecovery


Zezwalaj na wyzwalanie polecenia resetowania USB urządzenia

Streszczenie

Konstruktory publiczne

UsbResetRunConfigRecovery ()

Metody publiczne

boolean shouldSkip ( IManagedTestDevice device)

Dodatkowa szansa na pominięcie odzyskiwania na danym urządzeniu poprzez wykonanie dodatkowych kontroli.

Konstruktory publiczne

UsbResetRunConfigRecovery

public UsbResetRunConfigRecovery ()

Metody publiczne

należy pominąć

public boolean shouldSkip (IManagedTestDevice device)

Dodatkowa szansa na pominięcie odzyskiwania na danym urządzeniu poprzez wykonanie dodatkowych kontroli.

Parametry
device IManagedTestDevice : IManagedTestDevice rozważane do odzyskania.

Zwroty
boolean Prawda, jeśli odzyskiwanie powinno zostać pominięte.