Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

IHarnessException

public interface IHarnessException

com.android.tradefed.error.IHarnessException


Opis interfejsu wyjątków wiązki, który zostanie zaimplementowany przez wyjątki wiązki.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract ErrorIdentifier getErrorId ()

Zwraca ErrorIdentifier skojarzony z wyjątkiem.

abstract String getOrigin ()

Zwraca pochodzenie wyjątku.

Metody publiczne

getErrorId

public abstract ErrorIdentifier getErrorId ()

Zwraca ErrorIdentifier skojarzony z wyjątkiem. Może mieć wartość zerową.

Zwroty
ErrorIdentifier

getOrigin

public abstract String getOrigin ()

Zwraca pochodzenie wyjątku.

Zwroty
String