GCSHostResourceManager

public class GCSHostResourceManager
extends LocalHostResourceManager

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.host.LocalHostResourceManager
com.android.tradefed.host.gcs.GCSHostResourceManager


Pobierz zasób hosta z GCS (magazyn w chmurze Google).

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

GCSHostResourceManager ()

Metody chronione

void clearHostResource (String name, File localFile)

Wyczyść zasób hosta lokalnego.

File fetchHostResource (String name, String value)

Pobierz zasób hosta do pliku lokalnego z GCS.

Konstruktorzy publiczni

GCSHostResourceManager

public GCSHostResourceManager ()

Metody chronione

wyczyść zasób hosta

protected void clearHostResource (String name, 
        File localFile)

Wyczyść zasób hosta lokalnego.

Parametry
name String : identyfikator zasobu hosta.

localFile File : plik lokalny.

pobierz zasób hosta

protected File fetchHostResource (String name, 
        String value)

Pobierz zasób hosta do pliku lokalnego z GCS.

Parametry
name String : nazwa zasobu hosta.

value String : zdalna ścieżka zasobu hosta.

Zwroty
File plik lokalny.

Rzuca
ConfigurationException