IRYeniden Zamanlayıcı

public interface IRescheduler

com.android.tradefed.invoker.IRescheduler


Gelecekteki yürütme için bir yapılandırmayı yeniden planlamak için arayüz.

Özet

Genel yöntemler

abstract boolean rescheduleCommand ()

Gelecekteki yürütme için komutu yeniden zamanlayın.

abstract boolean scheduleConfig ( IConfiguration config)

Gelecekte yürütülecek bir yapılandırmayı zamanlar.

Genel yöntemler

yeniden planlaKomut

public abstract boolean rescheduleCommand ()

Gelecekteki yürütme için komutu yeniden zamanlayın.

Komut ICommandOptions#getLoopTime() uymalı ve komutu uygun gecikmeyle planlamalıdır.

İadeler
boolean komut başarıyla yeniden planlandıysa true . aksi halde false

programYapılandırma

public abstract boolean scheduleConfig (IConfiguration config)

Gelecekte yürütülecek bir yapılandırmayı zamanlar.

Parametreler
config IConfiguration : çalıştırılacak IConfiguration

İadeler
boolean yapılandırma başarıyla yeniden planlandıysa true . aksi halde false