Etap wywołania testowego

public static final enum TestInvocation.Stage
extends Enum< TestInvocation.Stage >

Obiekt Java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.invoker.TestInvocation.Stage >
com.android.tradefed.invoker.TestInvocation.Stage


Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

TestInvocation.Stage ERROR

TestInvocation.Stage SETUP

TestInvocation.Stage TEARDOWN

TestInvocation.Stage TEST

Metody publiczne

String getName ()
static TestInvocation.Stage valueOf (String name)
static final Stage[] values ()

Wartości wyliczeniowe

BŁĄD

public static final TestInvocation.Stage ERROR

ORGANIZOWAĆ COŚ

public static final TestInvocation.Stage SETUP

ZBURZYĆ

public static final TestInvocation.Stage TEARDOWN

TEST

public static final TestInvocation.Stage TEST

Metody publiczne

pobierzNazwę

public String getName ()

Zwroty
String

wartość

public static TestInvocation.Stage valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
TestInvocation.Stage

wartości

public static final Stage[] values ()

Zwroty
Stage[]