CurrentInvokasyon.InvokasyonInfo

public static final enum CurrentInvocation.InvocationInfo
extends Enum< CurrentInvocation.InvocationInfo >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.invoker.logger.CurrentInvokasyon.InvokasyonInfo >
com.android.tradefed.invoker.logger.CurrentInvokasyon.InvokasyonInfo


Çağrı için her zaman dolduracağımız bazı özel adlandırılmış anahtarlar.

Özet

Numaralandırma değerleri

CurrentInvocation.InvocationInfo WORK_FOLDER

Genel yöntemler

String toString ()
static CurrentInvocation.InvocationInfo valueOf (String name)
static final InvocationInfo[] values ()

Numaralandırma değerleri

WORK_FOLDER

public static final CurrentInvocation.InvocationInfo WORK_FOLDER

Genel yöntemler

toString

public String toString ()

İadeler
String

değeri

public static CurrentInvocation.InvocationInfo valueOf (String name)

Parametreler
name String

İadeler
CurrentInvocation.InvocationInfo

değerler

public static final InvocationInfo[] values ()

İadeler
InvocationInfo[]