Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

LastShardDetector

public final class LastShardDetector
extends Object implements ITestInvocationListener

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.shard.LastShardDetector


Podczas uruchamiania lokalnego fragmentowania czasami chcemy wykonać tylko niektóre akcje, gdy ostatni fragment osiągnie invocationEnded(long) . Ten reporter pozwala to wykryć.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

LastShardDetector ()

Metody publiczne

void invocationEnded (long elapsedTime)

Informuje, że wywołanie zostało zakończone pomyślnie lub z powodu błędu.

boolean isLastShardDone ()

Zwraca True, jeśli ostatni fragment wywołał invocationEnded(long) .

Konstruktorzy publiczni

LastShardDetector

public LastShardDetector ()

Metody publiczne

inwokacjaZakończona

public void invocationEnded (long elapsedTime)

Informuje, że wywołanie zostało zakończone pomyślnie lub z powodu błędu.

Zostanie automatycznie wywołany przez platformę TradeFederation.

Parametry
elapsedTime long : czas trwania wywołania w ms

isLastShardDone

public boolean isLastShardDone ()

Zwraca True, jeśli ostatni fragment wywołał invocationEnded(long) .

Zwroty
boolean