TokenWłaściwość

public final enum TokenProperty
extends Enum< TokenProperty >

java.lang.Obiekt
java.lang.Enum < com.android.tradefed.invoker.shard.token.TokenProperty >
com.android.tradefed.invoker.shard.token.TokenProperty


Obsługiwany token z dynamicznym dzieleniem na fragmenty. Tylko zdefiniowane tutaj tokeny mogą być dodawane do modułów, aby były traktowane jako część dynamicznego dzielenia na fragmenty.

Streszczenie

Wylicz wartości

TokenProperty CEC_TEST_CONTROLLER

TokenProperty SECURE_ELEMENT_SIM_CARD

TokenProperty SIM_CARD

TokenProperty UICC_SIM_CARD

Metody publiczne

static TokenProperty valueOf (String name)
static final TokenProperty[] values ()

Wylicz wartości

CEC_TEST_CONTROLLER

public static final TokenProperty CEC_TEST_CONTROLLER

SECURE_ELEMENT_SIM_CARD

public static final TokenProperty SECURE_ELEMENT_SIM_CARD

SIM_CARD

public static final TokenProperty SIM_CARD

UICC_SIM_CARD

public static final TokenProperty UICC_SIM_CARD

Metody publiczne

wartość

public static TokenProperty valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
TokenProperty

wartości

public static final TokenProperty[] values ()

Zwroty
TokenProperty[]