Właściwość tokenu

public final enum TokenProperty
extends Enum< TokenProperty >

Obiekt Java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.invoker.shard.token.TokenProperty >
com.android.tradefed.invoker.shard.token.TokenProperty


Obsługiwany token z dynamicznym fragmentowaniem. Do modułów można dodać tylko tokeny zdefiniowane w tym miejscu, aby uwzględnić je w ramach dynamicznego fragmentowania.

Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

TokenProperty CEC_TEST_CONTROLLER

TokenProperty SECURE_ELEMENT_SIM_CARD

TokenProperty SIM_CARD

TokenProperty UICC_SIM_CARD

Metody publiczne

static TokenProperty valueOf (String name)
static final TokenProperty[] values ()

Wartości wyliczeniowe

CEC_TEST_STEROWNIK

public static final TokenProperty CEC_TEST_CONTROLLER

SECURE_ELEMENT_SIM_CARD

public static final TokenProperty SECURE_ELEMENT_SIM_CARD

KARTA SIM

public static final TokenProperty SIM_CARD

UICC_SIM_CARD

public static final TokenProperty UICC_SIM_CARD

Metody publiczne

wartość

public static TokenProperty valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
TokenProperty

wartości

public static final TokenProperty[] values ()

Zwroty
TokenProperty[]