TokenProperty

public final enum TokenProperty
extends Enum< TokenProperty >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.invoker.shard.token.TokenProperty >
com.android.tradefed.invoker.shard.token.TokenProperty


Dinamik parçalama ile desteklenen belirteç. Dinamik parçalamanın parçası olarak kabul edilecek modüllere yalnızca burada tanımlanan belirteçler eklenebilir.

Özet

Numaralandırma değerleri

TokenProperty CEC_TEST_CONTROLLER

TokenProperty SECURE_ELEMENT_SIM_CARD

TokenProperty SIM_CARD

TokenProperty UICC_SIM_CARD

Genel yöntemler

static TokenProperty valueOf (String name)
static final TokenProperty[] values ()

Numaralandırma değerleri

CEC_TEST_CONTROLLER

public static final TokenProperty CEC_TEST_CONTROLLER

SECURE_ELEMENT_SIM_CARD

public static final TokenProperty SECURE_ELEMENT_SIM_CARD

SIM KART

public static final TokenProperty SIM_CARD

UICC_SIM_CARD

public static final TokenProperty UICC_SIM_CARD

Genel yöntemler

değeri

public static TokenProperty valueOf (String name)

Parametreler
name String

İadeler
TokenProperty

değerler

public static final TokenProperty[] values ()

İadeler
TokenProperty[]