Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

TokenProviderHelper

public class TokenProviderHelper
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.invoker.shard.token.TokenProviderHelper


Bir aygıtın belirteci destekleyip desteklemediğini öğrenmek için sağlayıcıya belirli bir belirteçle ilişkili sağlayan yardımcı.

Özet

Kamu inşaatçıları

TokenProviderHelper ()

Genel yöntemler

static ITokenProvider getTokenProvider ( TokenProperty param)

İstenen belirteçle ilişkili ITokenProvider döndürür.

Kamu inşaatçıları

TokenProviderHelper

public TokenProviderHelper ()

Genel yöntemler

getTokenProvider

public static ITokenProvider getTokenProvider (TokenProperty param)

İstenen belirteçle ilişkili ITokenProvider döndürür.

parametreler
param TokenProperty

İadeler
ITokenProvider