Prosty rejestrator plików

public class SimpleFileLogger
extends BaseStreamLogger <FileOutputStream>

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.log.BaseLeveledLogOutput
com.android.tradefed.log.BaseStreamLogger <FileOutputStream>
com.android.tradefed.log.SimpleFileLogger


ILeveledLogOutput , który kieruje komunikaty dziennika na standardowe wyjście i do pojedynczego pliku dziennika.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

SimpleFileLogger ()

Metody publiczne

SimpleFileLogger clone ()

InputStreamSource getLog ()
void init ()

Konstruktorzy publiczni

Prosty rejestrator plików

public SimpleFileLogger ()

Metody publiczne

klon

public SimpleFileLogger clone ()

Zwroty
SimpleFileLogger

pobierz Log

public InputStreamSource getLog ()

Zwroty
InputStreamSource

w tym

public void init ()