Prosty rejestrator plików

public class SimpleFileLogger
extends BaseStreamLogger <FileOutputStream>

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.log.BaseLeveledLogOutput
com.android.tradefed.log.BaseStreamLogger <StrumieńWyjściowyPliku>
com.android.tradefed.log.SimpleFileLogger


ILeveledLogOutput , który kieruje komunikaty dziennika do stdout i do pojedynczego pliku dziennika.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

SimpleFileLogger ()

Metody publiczne

SimpleFileLogger clone ()

InputStreamSource getLog ()
void init ()

Konstruktory publiczne

Prosty rejestrator plików

public SimpleFileLogger ()

Metody publiczne

klon

public SimpleFileLogger clone ()

Zwroty
SimpleFileLogger

getLog

public InputStreamSource getLog ()

Zwroty
InputStreamSource

w tym

public void init ()