Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Prosty Rejestrator Plików

public class SimpleFileLogger
extends BaseStreamLogger <FileOutputStream>

java.lang.Object
com.android.tradefed.log.BaseLeveledLogOutput
com.android.tradefed.log.BaseStreamLogger <FileOutputStream>
com.android.tradefed.log.SimpleFileLogger


ILeveledLogOutput , który kieruje komunikaty dziennika do standardowego wyjścia i do jednego pliku dziennika.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

SimpleFileLogger ()

Metody publiczne

SimpleFileLogger clone ()

InputStreamSource getLog ()
void init ()

Konstruktorzy publiczni

Prosty Rejestrator Plików

public SimpleFileLogger ()

Metody publiczne

klon

public SimpleFileLogger clone ()

Zwroty
SimpleFileLogger

getLog

public InputStreamSource getLog ()

Zwroty
InputStreamSource

w tym

public void init ()