RaportZdane testy

public class ReportPassedTests
extends CollectingTestListener implements IConfigurationReceiver , ISupportGranularResults

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.result.CollectingTestListener
com.android.tradefed.result.ReportPassedTests


Zgłoś w pliku możliwe filtry wykluczające zdany test.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

ReportPassedTests ()

Metody publiczne

void invocationEnded (long elapsedTime)

Zgłasza, że ​​wywołanie zakończyło się pomyślnie lub z powodu błędu.

void invocationFailed ( FailureDescription failure)

Zgłasza niekompletne wywołanie z powodu błędu.

void invocationStarted ( IInvocationContext context)

Zgłasza początek wywołania testowego.

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Wstrzykuje używaną IConfiguration .

void setLogger ( ITestLogger logger)
boolean supportGranularResults ()

Zwraca True, jeśli reporter obsługuje szczegółowe wyniki, w przeciwnym razie zwraca false.

void testModuleEnded ()

Zgłasza koniec uruchomienia modułu.

void testModuleStarted ( IInvocationContext moduleContext)

Zgłasza początek uruchomionego modułu.

void testRunEnded (long elapsedTime, runMetrics) testRunEnded (long elapsedTime, runMetrics)

Zgłasza koniec przebiegu testowego.

Konstruktory publiczne

RaportZdane testy

public ReportPassedTests ()

Metody publiczne

wywołanie zakończone

public void invocationEnded (long elapsedTime)

Zgłasza, że ​​wywołanie zakończyło się pomyślnie lub z powodu błędu.

Zostanie automatycznie wywołany przez platformę TradeFederation.

Parametry
elapsedTime long : czas, który upłynął od wywołania w ms

wywołanie nie powiodło się

public void invocationFailed (FailureDescription failure)

Zgłasza niekompletne wywołanie z powodu błędu.

Zostanie automatycznie wywołany przez platformę TradeFederation.

Parametry
failure FailureDescription : FailureDescription opisujący przyczynę niepowodzenia

wywołanie rozpoczęte

public void invocationStarted (IInvocationContext context)

Zgłasza początek wywołania testowego.

Zostanie automatycznie wywołany przez platformę TradeFederation. Reporterzy muszą zastąpić tę metodę, aby obsługiwać raportowanie wielu urządzeń.

Parametry
context IInvocationContext : informacje o wywołaniu

zestawKonfiguracja

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Wstrzykuje używaną IConfiguration .

Parametry
configuration IConfiguration

setLogger

public void setLogger (ITestLogger logger)

Parametry
logger ITestLogger

wsparcieSzczegółoweWyniki

public boolean supportGranularResults ()

Zwraca True, jeśli reporter obsługuje szczegółowe wyniki, w przeciwnym razie zwraca false.

Zwroty
boolean

testModuleEnd

public void testModuleEnded ()

Zgłasza koniec uruchomienia modułu.

moduł testowyrozpoczęty

public void testModuleStarted (IInvocationContext moduleContext)

Zgłasza początek uruchomionego modułu. To wywołanie zwrotne jest powiązane z testModuleEnded() i jest opcjonalne w sekwencji. Jest używany tylko podczas biegu, który korzysta z modułów: biegaczy opartych na pakietach.

Parametry
moduleContext IInvocationContext : IInvocationContext modułu.

testRunEnded

public void testRunEnded (long elapsedTime, 
                 runMetrics)

Zgłasza koniec przebiegu testowego. FIXME: Nie możemy mieć dwóch różnych interfejsów Map<>, więc musimy tutaj użyć HashMap.

Parametry
elapsedTime long : czas, który upłynął od urządzenia, w milisekundach

runMetrics : pary klucz-wartość zgłaszane na koniec przebiegu testu z Metric .