RetentionFileSaver

public class RetentionFileSaver
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.result.RetentionFileSaver


Klasa pomocnicza do tworzenia pliku .retention w katalogu. Przeznaczony do stosowania przez narzędzia zewnętrzne w celu określenia, kiedy można usunąć katalog.

Streszczenie

Pola

public static final String RETENTION_DATE_FORMAT

public static final String RETENTION_FILE_NAME

Konstruktorzy publiczni

RetentionFileSaver ()

Metody publiczne

boolean shouldDelete (File retentionFile)
void writeRetentionFile (File dir, int logRetentionDays)

Tworzy plik .retention w podanym katalogu ze znacznikiem czasu == current + logRetentionDays

Pola

RETENTION_DATE_FORMAT

public static final String RETENTION_DATE_FORMAT

RETENTION_FILE_NAME

public static final String RETENTION_FILE_NAME

Konstruktorzy publiczni

RetentionFileSaver

public RetentionFileSaver ()

Metody publiczne

powinienUsunąć

public boolean shouldDelete (File retentionFile)

Parametry
retentionFile File

Zwroty
boolean

napisz plik retencyjny

public void writeRetentionFile (File dir, 
                int logRetentionDays)

Tworzy plik .retention w podanym katalogu ze znacznikiem czasu == current + logRetentionDays

Parametry
dir File

logRetentionDays int