SaklamaDosyaSaver

public class RetentionFileSaver
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.RetentionFileSaver


Bir dizinde .retention dosyası oluşturmaya yönelik yardımcı sınıf. Bir dizinin ne zaman silinebileceğini belirlemek için harici araçlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Özet

Alanlar

public static final String RETENTION_DATE_FORMAT

public static final String RETENTION_FILE_NAME

Kamu inşaatçıları

RetentionFileSaver ()

Genel yöntemler

boolean shouldDelete (File retentionFile)
void writeRetentionFile (File dir, int logRetentionDays)

Belirtilen dizinde timestamp == current + logRetentionDays ile bir .retention dosyası oluşturur

Alanlar

RETENTION_DATE_FORMAT

public static final String RETENTION_DATE_FORMAT

RETENTION_FILE_NAME

public static final String RETENTION_FILE_NAME

Kamu inşaatçıları

SaklamaDosyaSaver

public RetentionFileSaver ()

Genel yöntemler

Silmeli

public boolean shouldDelete (File retentionFile)

Parametreler
retentionFile File

İadeler
boolean

WriteRetentionFile

public void writeRetentionFile (File dir, 
                int logRetentionDays)

Belirtilen dizinde timestamp == current + logRetentionDays ile bir .retention dosyası oluşturur

Parametreler
dir File

logRetentionDays int