Identyfikator błędu Infra

public final enum InfraErrorIdentifier
extends Enum< InfraErrorIdentifier > implements ErrorIdentifier

Obiekt Java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.result.error.InfraErrorIdentifier >
com.android.tradefed.result.error.InfraErrorIdentifier


Identyfikatory błędów z infrastruktury Federacji Handlowej i infrastruktury zależnej (np. Kompilacja infra).

Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

InfraErrorIdentifier ACLOUD_BOOT_UP_ERROR

InfraErrorIdentifier ACLOUD_CREATE_GCE_ERROR

InfraErrorIdentifier ACLOUD_DOWNLOAD_ARTIFACT_ERROR

InfraErrorIdentifier ACLOUD_INIT_ERROR

InfraErrorIdentifier ACLOUD_INVALID_SERVICE_ACCOUNT_KEY

InfraErrorIdentifier ACLOUD_OXYGEN_LEASE_ERROR

InfraErrorIdentifier ACLOUD_OXYGEN_RELEASE_ERROR

InfraErrorIdentifier ACLOUD_QUOTA_EXCEED_GPU

InfraErrorIdentifier ACLOUD_SSH_CONNECT_ERROR

InfraErrorIdentifier ACLOUD_TIMED_OUT

InfraErrorIdentifier ACLOUD_UNDETERMINED

InfraErrorIdentifier ACLOUD_UNRECOGNIZED_ERROR_TYPE

InfraErrorIdentifier ANDROID_PARTNER_SERVER_ERROR

InfraErrorIdentifier ARTIFACT_DOWNLOAD_ERROR

InfraErrorIdentifier ARTIFACT_INVALID

InfraErrorIdentifier ARTIFACT_NOT_FOUND

InfraErrorIdentifier ARTIFACT_REMOTE_PATH_NULL

InfraErrorIdentifier ARTIFACT_UNSUPPORTED_PATH

InfraErrorIdentifier BLOCK_COMPARE_ERROR

InfraErrorIdentifier CLASS_NOT_FOUND

InfraErrorIdentifier CODE_COVERAGE_ERROR

InfraErrorIdentifier CONFIGURATION_NOT_FOUND

InfraErrorIdentifier CONFIGURED_ARTIFACT_NOT_FOUND

InfraErrorIdentifier EVENT_PROCESSING_TIMEOUT

InfraErrorIdentifier EXPECTED_TESTS_MISMATCH

InfraErrorIdentifier FAIL_TO_CREATE_FILE

InfraErrorIdentifier FLASHSTATION_CACHE_PREPARATION_ERROR

InfraErrorIdentifier GCE_QUOTA_ERROR

InfraErrorIdentifier GCS_ERROR

InfraErrorIdentifier GOOGLE_ACCOUNT_SETUP_FAILED

InfraErrorIdentifier HOST_BINARY_FAILURE

InfraErrorIdentifier INCREMENTAL_FLASHING_ERROR

InfraErrorIdentifier INTERNAL_CONFIG_ERROR

InfraErrorIdentifier INTERRUPTED_DURING_SUBPROCESS_SHUTDOWN

InfraErrorIdentifier INVOCATION_CANCELLED

InfraErrorIdentifier INVOCATION_TIMEOUT

InfraErrorIdentifier KEYSTORE_CONFIG_ERROR

InfraErrorIdentifier LAB_HOST_FILESYSTEM_ERROR

InfraErrorIdentifier LAB_HOST_FILESYSTEM_FULL

InfraErrorIdentifier MISMATCHED_BUILD_DEVICE

InfraErrorIdentifier MODULE_SETUP_RUNTIME_EXCEPTION

InfraErrorIdentifier NO_ACLOUD_REPORT

InfraErrorIdentifier NO_DISK_SPACE

InfraErrorIdentifier NO_WIFI

InfraErrorIdentifier OPTION_CONFIGURATION_ERROR

InfraErrorIdentifier OUT_OF_MEMORY_ERROR

InfraErrorIdentifier OXYGEN_BAD_GATEWAY_ERROR

InfraErrorIdentifier OXYGEN_CLIENT_BINARY_ERROR

InfraErrorIdentifier OXYGEN_CLIENT_BINARY_TIMEOUT

InfraErrorIdentifier OXYGEN_CLIENT_LEASE_ERROR

InfraErrorIdentifier OXYGEN_DEVICE_LAUNCHER_FAILURE

InfraErrorIdentifier OXYGEN_DEVICE_LAUNCHER_TIMEOUT

InfraErrorIdentifier OXYGEN_NOT_ENOUGH_RESOURCE

InfraErrorIdentifier OXYGEN_REQUEST_TIMEOUT

InfraErrorIdentifier OXYGEN_RESOURCE_EXHAUSTED

InfraErrorIdentifier OXYGEN_SERVER_CONNECTION_FAILURE

InfraErrorIdentifier OXYGEN_SERVER_LB_CONNECTION_ERROR

InfraErrorIdentifier OXYGEN_SERVER_SHUTTING_DOWN

InfraErrorIdentifier RUNNER_ALLOCATION_ERROR

InfraErrorIdentifier SANDBOX_SETUP_ERROR

InfraErrorIdentifier SCHEDULER_ALLOCATION_ERROR

InfraErrorIdentifier SCHEDULING_ERROR

InfraErrorIdentifier TEST_MAPPING_FILE_FORMAT_ISSUE

InfraErrorIdentifier TEST_MAPPING_FILE_NOT_EXIST

InfraErrorIdentifier TEST_MAPPING_PATH_COLLISION

InfraErrorIdentifier TRADEFED_SHUTTING_DOWN

InfraErrorIdentifier TRADEFED_SKIPPED_TESTS_DURING_SHUTDOWN

InfraErrorIdentifier UNDETERMINED

InfraErrorIdentifier UNEXPECTED_DEVICE_CONFIGURED

InfraErrorIdentifier VIRTUAL_WIFI_FAILED_CONNECT

InfraErrorIdentifier WIFI_FAILED_CONNECT

Metody publiczne

long code ()

Unikalny kod identyfikujący błąd.

TestRecordProto.FailureStatus status ()

Status awarii powiązany z identyfikatorem. Oczekuje się, że ten status będzie zgodny ze stanem FailureDescription.

static InfraErrorIdentifier valueOf (String name)
static final InfraErrorIdentifier[] values ()

Wartości wyliczeniowe

ACLOUD_BOOT_UP_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier ACLOUD_BOOT_UP_ERROR

ACLOUD_CREATE_GCE_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier ACLOUD_CREATE_GCE_ERROR

ACLOUD_DOWNLOAD_ARTIFACT_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier ACLOUD_DOWNLOAD_ARTIFACT_ERROR

ACLOUD_INIT_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier ACLOUD_INIT_ERROR

ACLOUD_INVALID_SERVICE_ACCOUNT_KEY

public static final InfraErrorIdentifier ACLOUD_INVALID_SERVICE_ACCOUNT_KEY

ACLOUD_OXYGEN_LEASE_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier ACLOUD_OXYGEN_LEASE_ERROR

ACLOUD_OXYGEN_RELEASE_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier ACLOUD_OXYGEN_RELEASE_ERROR

ACLOUD_QUOTA_EXCEED_GPU

public static final InfraErrorIdentifier ACLOUD_QUOTA_EXCEED_GPU

ACLOUD_SSH_CONNECT_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier ACLOUD_SSH_CONNECT_ERROR

ACLOUD_TIMED_OUT

public static final InfraErrorIdentifier ACLOUD_TIMED_OUT

ACLOUD_UNDETERMINED

public static final InfraErrorIdentifier ACLOUD_UNDETERMINED

ACLOUD_UNRECOGNIZED_ERROR_TYPE

public static final InfraErrorIdentifier ACLOUD_UNRECOGNIZED_ERROR_TYPE

ANDROID_PARTNER_SERVER_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier ANDROID_PARTNER_SERVER_ERROR

ARTIFACT_DOWNLOAD_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier ARTIFACT_DOWNLOAD_ERROR

ARTIFACT_INVALID

public static final InfraErrorIdentifier ARTIFACT_INVALID

ARTIFACT_NOT_FOUND

public static final InfraErrorIdentifier ARTIFACT_NOT_FOUND

ARTIFACT_REMOTE_PATH_NULL

public static final InfraErrorIdentifier ARTIFACT_REMOTE_PATH_NULL

ARTIFACT_UNSUPPORTED_PATH

public static final InfraErrorIdentifier ARTIFACT_UNSUPPORTED_PATH

BLOCK_COMPARE_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier BLOCK_COMPARE_ERROR

CLASS_NOT_FOUND

public static final InfraErrorIdentifier CLASS_NOT_FOUND

KOD_COVERAGE_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier CODE_COVERAGE_ERROR

CONFIGURATION_NOT_FOUND

public static final InfraErrorIdentifier CONFIGURATION_NOT_FOUND

CONFIGURED_ARTIFACT_NOT_FOUND

public static final InfraErrorIdentifier CONFIGURED_ARTIFACT_NOT_FOUND

EVENT_PROCESSING_TIMEOUT

public static final InfraErrorIdentifier EVENT_PROCESSING_TIMEOUT

EXPECTED_TESTS_MISMATCH

public static final InfraErrorIdentifier EXPECTED_TESTS_MISMATCH

FAIL_TO_CREATE_FILE

public static final InfraErrorIdentifier FAIL_TO_CREATE_FILE

FLASHSTATION_CACHE_PREPARATION_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier FLASHSTATION_CACHE_PREPARATION_ERROR

GCE_QUOTA_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier GCE_QUOTA_ERROR

GCS_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier GCS_ERROR

GOOGLE_ACCOUNT_SETUP_FAILED

public static final InfraErrorIdentifier GOOGLE_ACCOUNT_SETUP_FAILED

HOST_BINARY_FAILURE

public static final InfraErrorIdentifier HOST_BINARY_FAILURE

INCREMENTAL_FLASHING_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier INCREMENTAL_FLASHING_ERROR

INTERNAL_CONFIG_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier INTERNAL_CONFIG_ERROR

INTERRUPTED_DURING_SUBPROCESS_SHUTDOWN

public static final InfraErrorIdentifier INTERRUPTED_DURING_SUBPROCESS_SHUTDOWN

ZAPROSZENIE_ANULOWANE

public static final InfraErrorIdentifier INVOCATION_CANCELLED

INVOCATION_TIMEOUT

public static final InfraErrorIdentifier INVOCATION_TIMEOUT

KEYSTORE_CONFIG_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier KEYSTORE_CONFIG_ERROR

LAB_HOST_FILESYSTEM_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier LAB_HOST_FILESYSTEM_ERROR

LAB_HOST_FILESYSTEM_FULL

public static final InfraErrorIdentifier LAB_HOST_FILESYSTEM_FULL

MISMATCHED_BUILD_DEVICE

public static final InfraErrorIdentifier MISMATCHED_BUILD_DEVICE

MODULE_SETUP_RUNTIME_EXCEPTION

public static final InfraErrorIdentifier MODULE_SETUP_RUNTIME_EXCEPTION

NO_ACLOUD_REPORT

public static final InfraErrorIdentifier NO_ACLOUD_REPORT

NO_DISK_SPACE

public static final InfraErrorIdentifier NO_DISK_SPACE

BRAK WIFI

public static final InfraErrorIdentifier NO_WIFI

OPTION_CONFIGURATION_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier OPTION_CONFIGURATION_ERROR

BŁĄD BRAK PAMIĘCI

public static final InfraErrorIdentifier OUT_OF_MEMORY_ERROR

OXYGEN_BAD_GATEWAY_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier OXYGEN_BAD_GATEWAY_ERROR

OXYGEN_CLIENT_BINARY_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier OXYGEN_CLIENT_BINARY_ERROR

OXYGEN_CLIENT_BINARY_TIMEOUT

public static final InfraErrorIdentifier OXYGEN_CLIENT_BINARY_TIMEOUT

OXYGEN_CLIENT_LEASE_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier OXYGEN_CLIENT_LEASE_ERROR

OXYGEN_DEVICE_LAUNCHER_FAILURE

public static final InfraErrorIdentifier OXYGEN_DEVICE_LAUNCHER_FAILURE

OXYGEN_DEVICE_LAUNCHER_TIMEOUT

public static final InfraErrorIdentifier OXYGEN_DEVICE_LAUNCHER_TIMEOUT

TLEN_NOT_ENOUGH_RESOURCE

public static final InfraErrorIdentifier OXYGEN_NOT_ENOUGH_RESOURCE

OXYGEN_REQUEST_TIMEOUT

public static final InfraErrorIdentifier OXYGEN_REQUEST_TIMEOUT

TLEN_RESOURCE_EXHAUSTED

public static final InfraErrorIdentifier OXYGEN_RESOURCE_EXHAUSTED

OXYGEN_SERVER_CONNECTION_FAILURE

public static final InfraErrorIdentifier OXYGEN_SERVER_CONNECTION_FAILURE

OXYGEN_SERVER_LB_CONNECTION_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier OXYGEN_SERVER_LB_CONNECTION_ERROR

OXYGEN_SERVER_SHUTTING_DOWN

public static final InfraErrorIdentifier OXYGEN_SERVER_SHUTTING_DOWN

RUNNER_ALLOCATION_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier RUNNER_ALLOCATION_ERROR

SANDBOX_SETUP_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier SANDBOX_SETUP_ERROR

SCHEDULER_ALLOCATION_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier SCHEDULER_ALLOCATION_ERROR

BŁĄD SCHEDULU

public static final InfraErrorIdentifier SCHEDULING_ERROR

TEST_MAPPING_FILE_FORMAT_ISSUE

public static final InfraErrorIdentifier TEST_MAPPING_FILE_FORMAT_ISSUE

TEST_MAPPING_FILE_NOT_EXIST

public static final InfraErrorIdentifier TEST_MAPPING_FILE_NOT_EXIST

TEST_MAPPING_PATH_COLLISION

public static final InfraErrorIdentifier TEST_MAPPING_PATH_COLLISION

TRADEFED_SHUTTING_DOWN

public static final InfraErrorIdentifier TRADEFED_SHUTTING_DOWN

TRADEFED_SKIPPED_TESTS_DURING_SHUTDOWN

public static final InfraErrorIdentifier TRADEFED_SKIPPED_TESTS_DURING_SHUTDOWN

NIEOKREŚLONY

public static final InfraErrorIdentifier UNDETERMINED

UNEXPECTED_DEVICE_CONFIGURED

public static final InfraErrorIdentifier UNEXPECTED_DEVICE_CONFIGURED

VIRTUAL_WIFI_FAILED_CONNECT

public static final InfraErrorIdentifier VIRTUAL_WIFI_FAILED_CONNECT

WIFI_FAILED_CONNECT

public static final InfraErrorIdentifier WIFI_FAILED_CONNECT

Metody publiczne

kod

public long code ()

Unikalny kod identyfikujący błąd.

Zwroty
long

status

public TestRecordProto.FailureStatus status ()

Stan awarii powiązany z identyfikatorem. Oczekuje się, że ten status będzie zgodny ze stanem FailureDescription.

Zwroty
TestRecordProto.FailureStatus

wartość

public static InfraErrorIdentifier valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
InfraErrorIdentifier

wartości

public static final InfraErrorIdentifier[] values ()

Zwroty
InfraErrorIdentifier[]