FileProtoResultReporter

public class FileProtoResultReporter
extends ProtoResultReporter

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.result.proto.ProtoResultReporter
com.android.tradefed.result.proto.FileProtoResultReporter


Proto reporter, który zrzuca TestRecord do pliku.

Streszczenie

Pola

public static final String PERIODIC_PROTO_WRITING_OPTION

public static final String PROTO_OUTPUT_FILE

public static final String USE_DELIMITED_API

Konstruktory publiczne

FileProtoResultReporter ()

Metody publiczne

File getOutputFile ()
boolean isPeriodicWriting ()

Czy okresowe zapisywanie jest włączone.

void processFinalProto (TestRecordProto.TestRecord finalRecord)

Obsługa ostatecznego proto ze wszystkimi wynikami.

void processStartInvocation (TestRecordProto.TestRecord invocationStartRecord, IInvocationContext invocationContext)

Wystąpiła obsługa proto rekordu testu częściowego wywołania po invocationStarted(com.android.tradefed.invoker.IInvocationContext) .

void processTestModuleEnd (TestRecordProto.TestRecord moduleRecord)

Obsługa proto sfinalizowanego rekordu modułu po wystąpieniu testModuleEnded() .

void processTestRunEnded (TestRecordProto.TestRecord runRecord, boolean moduleInProgress)

Obsługa sfinalizowanego proto rekordu przebiegu po wystąpieniu ERROR(/#testRunEnded(long,HashMap)) .

void setDelimitedOutput (boolean delimitedOutput)
void setFileOutput (File output)

Ustawia plik, w którym ma zostać wyprowadzony wynik.

void setOutputFile (File outputFile)
void setPeriodicWriting (boolean enabled)

Włącz zapisywanie każdego modułu indywidualnie do pliku.

Metody chronione

TestRecordProto.ChildReference createModuleChildReference (TestRecordProto.TestRecord record)

Tworzy odwołanie podrzędne dla modułu.

Pola

PERIODIC_PROTO_WRITING_OPTION

public static final String PERIODIC_PROTO_WRITING_OPTION

PROTO_PLIK_WYJŚCIOWY

public static final String PROTO_OUTPUT_FILE

USE_DELIMITED_API

public static final String USE_DELIMITED_API

Konstruktory publiczne

FileProtoResultReporter

public FileProtoResultReporter ()

Metody publiczne

pobierz plik wyjściowy

public File getOutputFile ()

Zwroty
File

jest pisaniem okresowym

public boolean isPeriodicWriting ()

Czy okresowe zapisywanie jest włączone.

Zwroty
boolean

procesFinalProto

public void processFinalProto (TestRecordProto.TestRecord finalRecord)

Obsługa ostatecznego proto ze wszystkimi wynikami.

Parametry
finalRecord TestRecordProto.TestRecord : sfinalizowane proto ze wszystkimi wynikami wywołania.

ProcessStartInwokacja

public void processStartInvocation (TestRecordProto.TestRecord invocationStartRecord, 
        IInvocationContext invocationContext)

Wystąpiła obsługa proto rekordu testu częściowego wywołania po invocationStarted(com.android.tradefed.invoker.IInvocationContext) .

Parametry
invocationStartRecord TestRecordProto.TestRecord : Częściowe proto wypełnione po invocationStart.

invocationContext IInvocationContext : Wywołanie IInvocationContext .

ProcessTestModuleEnd

public void processTestModuleEnd (TestRecordProto.TestRecord moduleRecord)

Obsługa proto sfinalizowanego rekordu modułu po wystąpieniu testModuleEnded() .

Parametry
moduleRecord TestRecordProto.TestRecord : sfinalizowane proto reprezentujące moduł.

procesTestRunEnded

public void processTestRunEnded (TestRecordProto.TestRecord runRecord, 
        boolean moduleInProgress)

Obsługa sfinalizowanego proto rekordu przebiegu po wystąpieniu ERROR(/#testRunEnded(long,HashMap)) .

Parametry
runRecord TestRecordProto.TestRecord : sfinalizowane proto reprezentujące przebieg.

moduleInProgress boolean : czy moduł jest w toku.

setDelimitedOutput

public void setDelimitedOutput (boolean delimitedOutput)

Parametry
delimitedOutput boolean

setFileOutput

public void setFileOutput (File output)

Ustawia plik, w którym ma zostać wyprowadzony wynik.

Parametry
output File

ustaw plik wyjściowy

public void setOutputFile (File outputFile)

Parametry
outputFile File

ustawPisanie okresowe

public void setPeriodicWriting (boolean enabled)

Włącz zapisywanie każdego modułu indywidualnie do pliku.

Parametry
enabled boolean

Metody chronione

utwórzModuleChildReference

protected TestRecordProto.ChildReference createModuleChildReference (TestRecordProto.TestRecord record)

Tworzy odwołanie podrzędne dla modułu.

Parametry
record TestRecordProto.TestRecord

Zwroty
TestRecordProto.ChildReference